جــویـبـار
 
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: صــــــبـــــح

شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: درگــوشـی بــا خـــدا . 1 .

یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: مــعــیــار

شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠ :: بیشه شیران

جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠ :: تـــســـلــیــم

یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠ :: زمــیــنــه ســاز ظــهـــور

پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ :: ضــیـــافـــت

شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: بـرای هـمـیـشـه زنــدگــی

شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ :: بـهــانــه هــای بـهشـت

سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠

جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠ :: همینجوری نوشت....

سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: مولای من....

سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠ :: بــا حـسـیـن تـا مـهــدی

چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: پــیــام آوری از سـوی خـــدا

سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠ :: السـلامُ علی المُعَذَبِ فی قَعرِ السُجون

سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: بـشـنـو ولـی بـاور نـکـن

دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: ای مـگـس

سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠ :: امتحان الهی

چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: آش نخورده و دهن سوخته

دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پـسرکمان مـوسـی !!!

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: مـقـتـدا

چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠

دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠ :: روز از نو

شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩ :: با هم مهربان باشیم

دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: بـهـار میـلاد

پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: دل ، همه آهو و شکیبش تویی

شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩

یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ :: خــدا کجای زندگی ماست؟

دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩

دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: به خـدا ، خــدا هـسـت

دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩

یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: خودم با خدا

شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩ :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩

چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ :: شنیدن کی بود مانند دیـدن

سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: خــط امــان

یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: حسین علیه السلام ؛ چشمه خورشید

چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: وظیفه 2

چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: کیست این پنهان مرا در جان وتن

چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩

سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩ :: ما دیر رسیدیم

جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩ :: وظیفه

پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩ :: شاید برای تذکر

چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩ :: آشفته

سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: الهی...

سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: سلامُ قولُ من رب الرحیم 
درباره وبلاگ
زهیر

هستم با ساره همسرم و موسی پسرک مان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اظهار نظر بازدیدکنندگان محترم بر دیده منت است و مورد توقع . زیرا وبلاگ را محملی دیدم برای ابراز نظرات خود و دانستن نظر خردمندان دیگر در مورد تفکرم . مرا از نظراتتان محروم نکنید.

صفحات وبلاگ

RSS Feed